Trainers

Jeugdtrainer

De jeugdtrainer is een persoon die wordt gevraagd door het jeugdbestuur voor het geven van trainingen aan jeugdteams. De jeugdtrainer is verantwoordelijk voor het geven van de trainingen en de oefenstof. De trainer stemt in goed overleg af met de team/elftalleiders.

De taken voor de jeugdtrainer zijn:

        Uitnodigen spelers (eerste training)

        Oefenstof voorbereiden

        Materiaal verzamelen (ballen, pionnen, hesjes )

        Training geven

        Er zorg voor dragen dat alle spelers voldoende aan bod komen

        Toezicht houden op orde en gedrag

        Indien nodig veldverlichting inschakelen

        Na de training materiaal verzamelen en tellen

        Kapot of kwijtgeraakt materiaal melden

        Indien nodig veldverlichting uitschakelen

        Indien mogelijk toezicht houden op het douchen

        Kleedkamer schoonmaken met droogtrekker

        Indien nodig/mogelijk overleg met leider

        Indien nodig/mogelijk overleg met ouders/verzorgers