Sta op voor VV SIOS!

Dringende oproep voor vrijwilligers!

Door de corona-schade (inkomstenderving en terugloop jeugdleden) en de onderbezetting van vrijwilligers loopt het voortbestaan van VV SIOS  gevaar. Wij hebben wij jullie hulp dringend nodig! 

De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in het gebouw, veldverlichting en diverse materialen om de velden en het terrein te onderhouden.

Voor het behoud van onze club, zijn wij naast de ledenwerving, dringend op zoek naar vrijwilligers:

Vacatures + tijdsinvestering (uren per maand)

• Bestuurslid technische zaken 6

• Bestuurslid jeugdzaken 6

• Bestuurslid facilitair en gebouw 6

• Bestuurslid financiële zaken 10

• Bestuurslid secretariaat 10

• Webshopbeheerder 2

• Websitebeheerder 4

• Coördinator oud papier 1

• Wedstrijdsecretaris senioren 4

• 2 commissieleden voor de jeugdafdeling 8

• Leider 2e elftal Heren 10

• Leider Dames 2 10

• Vrijwilligers voor de bouwcommissie 2

• Vrijwilligers voor het terreinonderhoud 2

• Vrijwilligers voor de kantine 2

Meer informatie en aanmelden:

Henk van Dijken h.vandijken@kpnmail.nl 06 22603481 
Sander Visser sandersauwerd@hotmail.com 06 33332769