Nieuwsbrief

Beste leden,

Alweer de laatste nieuwsbrief van het seizoen 2019 – 2020, een voetbalseizoen dat heel anders is verlopen dan we verwacht hadden. Het coronavirus zorgt ervoor dat de competitie en de trainingen stil liggen.

Wij hebben helaas ook het besluit moeten nemen dat ons lustrumfeest op 27 juni niet door gaat! Hopelijk kunnen we volgend jaar met z’n allen ons lustrum + 1 jaar vieren. Ook is het sportpark voor alle activiteiten tot medio augustus gesloten of langer. Dit is afhankelijk van de versoepeling van de maatregelen.  

Achter de schermen en op afstand zijn wij al wel weer druk aan de slag met de voorbereidingen van het komende seizoen. Op een later moment volgt meer informatie over de teamindeling e.d. Wel doen wij bij deze een DRINGENDE OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS. Wij zijn op zoek naar:

  • leden technische commissie voetbalzaken
  • penningmeester
  • leden voor de activiteitencommissie jeugd

Meld je aan en neem contact op met Sander Visser (06 33 33 27 69) of Jan Willem Visser (06 42 15 16 15). Zonder jouw hulp kan VV SIOS niet bestaan!

Hartelijke groet,
namens het bestuur VV SIOS

Saskia Visser 
Secretaris